az adatgyűjtemény egyedi azonosítója:
TDATA-D25

az adatgyűjtemény teljes címe:
TÁRKI Állam és polgárai I. 1996. Magyarországi munkavállalók adótudatossága és a jóléti ellátásról alkotott véleménye

az adatgyűjtemény rövid címe:
TÁRKI Állam és polgárai I. 1996

az adatlap archiválásáért felelős személy:
Merkl, Ildikó

az adatlapot kiadó szervezet:
Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés

az adatlap archiválásának dátuma:
2009-04-09

az adatlap könyvészeti hivatkozása:
Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés – TDATA-D25: TÁRKI Állam és polgárai I. 1996. Magyarországi munkavállalók adótudatossága és a jóléti ellátásról alkotott véleménye. adatlap. Verzió: 2009-04-09

a kutatás leírása

kutatásvezető:

Csontos, László

a kutatás munkatársai:

Csaba, Iván

Gács, Endre

Gál, Róbert Iván

Kornai, János

Róbert, Péter

Semjén, András

Tóth, István György

az adatgyűjtemény létrehozója:

Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés

a kutatás finanszírozója:

Közép-Európai Egyetem

Pénzügyminisztérium

az adatgyűjtemény terjesztője:

Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés

az adatgyűjtemény letétbe helyezője:

Pénzügyminisztérium

Közép-Európai Egyetem

az adatgyűjtemény verziója:
1.1

változástörténet:
2004-03-00: az adatállomány címkéi javítva és pótolva lettek

az adatgyűjtemény leírása:
Adózás, jövedelem, adótudatosság, állami szerepvállalás, szociális kiadások, nyugdíjrendszerek

kulcsszavak:

munkaerő és foglalkoztatás

politikai magatartás, politikai vélemények

oktatás, iskola

politikai intézmények, közigazgatás

társadalmi viselkedés és attitűdök

jövedelmek, tulajdon és megtakarítás

gazdaságpolitika

az adatgyűjtés ideje:

1996-01-01 – 1996-02-28

az adatgyűjtemény földrajzi hatóköre:
Magyarország

az elemzés egysége:
személy

az adatgyűjtemény típusa:
survey

az adatgyűjtemény időbeli dimenziója:
keresztmetszeti

mintavételi eljárás:
A kutatáshoz olyan személyi mintára volt szükség, amelyben csak (potenciális) munkavállalók vannak. Az 1995-ben készített REFORM kutatás megkérdezett mintájának egy szeletét használták fel a mintához, azokat, akik nem zárkóztak el későbbi kutatásokban való részvételtől. A mintát előzetesen megvizsgálták, hogy a válaszadásra hajlandók különböznek-e a tartózkodóktól, a vizsgálat eredményei a dokumentumkötetben találhatók. 1300 főt kerestek fel, a sikeres megkérdezések száma 917 volt.

az adatgyűjtés módszere:
postai önkitöltéses kérdőív

adathozzáférési korlátozások:
A

idézési kötelezettség:
Az felhasználó a TÁRKI Adatbank állományaiból készített másodelemzéseiben minden esetben köteles hivatkozni az adatgyűjtemények forrására, kutatásvezetőjére és tulajdonosára (letétbe helyezőjére).

kapcsolódó adatgyűjtemények:

TDATA-E01

kapcsolódó publikáció:

· Az öngondoskodás terjedése Magyarországon. Az öngondoskodással kapcsolatos attitűdök a magyar társadalomban a 90-es években. kutatási jelentés (1996)
szerző:
Szántó, János

· Az állampolgár, az adók és a jóléti rendszer reformja. Egy kérdőíves felmérés tanulságai. Századvég, 1996. 2. sz. 328. p.
szerző:
Csontos, László – Kornai, János – Tóth, István György

· Újraelosztó állam vagy öngondoskodó polgár?. TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 8. Budapest, TÁRKI: 1998.
szerző:
Nagy, Ildikó – Róbert, Péter

· Az állam és polgárai: fiskális csapdák és államháztartási reform az átmeneti gazdaságban. kutatási jelentés (1996)
szerző:
Csontos, László – Tóth, István György

· Tax awareness and reform of the welfare state: Hungarian survey results 1998. Economics of Transition, vol. 6. (1998) no. 2. pp. 287-312.
szerző:
Csontos, László – Tóth, István György

· Tax awareness and reform of the welfare state: Hungarian survey results 2001. Lengyel, György - Rostoványi, Zsolt (eds.): The Small Transformation. Society, Economy and Politics in Hungary and the New European Architecture, Vol. 3. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2001, pp. 202-232.
szerző:
Csontos, László – Tóth, István György

· Adótudatosság, fiskális illúziók és a jóléti rendszer reformja: egy empirikus vizsgálat első eredményei. Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 1996. Budapest, TÁRKI, 1996, 238-271. p.
szerző:
Csontos, László – Kornai, János – Tóth, István György

· Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon.
szerző:
Medgyesi, Márton – Tóth István György – Gábos András – Keller, Tamás

az adatállomány leírása

esetszám:
917

változószám:
251

az adatállomány formátuma:
SPSS portábilis adatállomány

az adatgyűjteményhez kapcsolódó egyéb anyagok:

magyar kérdőív

angol kérdőív